Naše historie

Jsme zde od roku 1993, máme za sebou stovky zakázek. Dokážeme tak být spolehlivým partnerem a vyřešit i nejnáročnější požadavky.

Myšlenka založení nové firmy vznikla na podzim roku 1993, kdy se Ing. Maruštík rozhodl, tehdy ještě jako pracovník ABB První brněnská strojírna Mikulov, dle vlastních představ realizovat výrobu s obdobným sortimentem výrobků. Důvodem bylo  radikální snižování počtu pracovníků ve výše uvedené firmě. Okolnosti byly tehdy příznivé. Zahraniční firma nabídla stroje a zakázky, Ing. Maruštík zajistil vhodné výrobní prostory a nezbytný počet kvalifikovaných pracovníků.

Výroba byla zahájena 1.3.1994 s počtem 8 pracovníků. Do konce roku se stav pracovníků zvýšil na 15 a tento stav narůstal postupně až na 41 zaměstnanců v roce 1998. Začátkem roku 1998 se firma organizačně od zahraničního partnera osamostatnila a je plně ekonomicky nezávislá. Ztráta ekonomické podpory, tvrdší tržní vztahy a průběžné další  opotřebování již tak zastaralého strojního parku, (transferovaného od zahr. partnera) a zvyšující se kvalitativní nároky přinutily firmu MF Energy k organizačním změnám a nezbytnému rozhodnutí k modernizaci výrobní základny.  

Napsali o nás

Zde bude doplněn odkaz PDF článek z novin

Mezi lety 2000 a 2010 byl zastaralý strojní park průběžně nahrazován novou technologií na bázi CNC frézovacích obráběcích center od firmy Deckel Maho Gildemeister s jednotným řídícím systémem Heidenhain. Důvodem tohoto rozhodnutí bylo zajistit do budoucna univerzálnost použití strojů nejen pro výrobu turbínových lopatek, ale v případě výpadku zakázek pro turbíny, aby byla firma schopna nabízet své kapacity i pro širší sortiment strojírenských výrobků. Typová jednotnost strojního parku a řídícího systému měla zajistit jednodušší servis strojů a v případě jednotného řídícího systému jednodušší zapracovávání programátorů a předcházení možné zvýšené chybovosti. Ekonomická a zakázková krize v roce 2009 a dalších letech způsobila změnu myšlení jak obstát v soutěži s konkurencí a s neustálým tlakem na snižování cen našich výrobků. S pomocí dotací jsme zahájili dalši etapu obnovy technologie s cílem zvýšení produktivity práce se současným snižováním nákladů.

Za tímto cílem jsme se postupně vybavili třemi speciálními stroji na výrobu turbínových lopatek typu go-Mill 350 od firmy Liechti, ze Švýcarska a speciálním SW TurboMill Plus. Dále byla průběžně až do roku 2017 snižována nákladovost výroby

v oblasti spotřeby el. energie (aukcemi nákupu el. en., náhrada starého osvětlení hal osvětlením LED),využitím odpadního tepla z kompresorů, zaváděním vícestrojové obsluhy a tím snížení potřebného počtu pracovníků atd. Počet pracovníků se v současné době ustálil z původních cca 65 na 40.

Firma MF Energy od svého založení v roce 1993 vyrábí v pronajatých prostorách. Od roku 2009 je budova provozovny ve vlastnictví majitele MF Energy.

Naše hodnoty

Přesnost

Partnerství

Spolehlivost

Transparentnost